18 ting du ikke vidste om tilgivelse – og hvorfor du skal tilgive selvom du ikke har lyst til det

Har du nogensinde haft svært ved at tilgive nogen, der har gjort noget tarveligt, tankeløst eller har såret dig med vilje?

Det virkelig urimelige er, at det er dem, der har såret dig. Men det er dig, der har det dårligt. Det er ikke rimeligt, vel?

Selvom du er klar over, at du skal tilgive, har du måske modstand imod det. Problemet er, at der er meget forkert information om det at tilgive.

  • Tror du, at tilgivelse betyder, at du undskylder adfærden?
  • Vil du vente, indtil du føler dig klar til at tilgive?
  • Tror du, at tilgivelse betyder, at du vil glemme?

Du kan ikke vide, om du har det bedre, før du har tilgivet. Men vi ved, at når du tilgiver, vil du føle dig bedre.

Hvad er tilgivelse egentlig?

1.      Tilgivelse er ikke en tanke eller en følelse. Det er en handling.

2.      Tilgivelse er en selvisk handling foretaget af dig, FOR DIG, så du vil føle dig bedre

3.      Den eneste der er såret af, at du ikke tilgiver, er dig selv

4.      Tilgivelse er at slippe håbet om, at i går var anderledes eller bedre

5.      Ikke at tilgive holder fortiden i live

6.      Ikke-tilgivelse er et urealiserbart krav om, at fortiden ikke skete

7.      Tilgivelse betyder, at du anerkender de ting, nogen gjorde eller ikke gjorde, der gjorde dig ondt, og du vil ikke tillade, at det gør ondt mere

8.      Ordsproget "Jeg vil tilgive, men vil aldrig glemme" sætter dig i en kasse

9.      Du kan tilgive nogen, der ikke har undskyldt, fordi tilgivelse handler om dig, ikke dem

10.   Tilgiv aldrig nogen direkte

11.   Tilgivelse betyder ikke, at du undskylder adfærden

12.   Tilgivelse gavner ikke den person, der har skadet dig

13.   Tilgivelse gavner dig

14.   Ikke-tilgivelse begrænser din evne til at være glad og leve dit liv fuldt ud

15.   Tilgivelse slipper af med den harme, der har sat sig på ledig plads i dit hoved

16.    Tilgivelse er bemyndigende

17.    Tilgivelse betyder, at du tager ansvar for din lykke

18.    Tilgivelse betyder, at du kan være fri

Grief Recovery Method, der tilbydes af Institut for sorg, har et unikt perspektiv på, hvordan man tilgiver. Ved hjælp af Metoden vil du skrive og derefter udtrykke din tilgivelse mundtligt til en ven eller fortrolig, du har tillid til.

Grunden til, at du aldrig direkte skal tilgive et levende menneske, er fordi de vil have en anden opfattelse af situationen. Da tilgivelse handler om dig, er det ikke nødvendigt for dem nogensinde at vide, at du har tilgivet dem.

Hvis du sidder fast i sorg eller i vrede og ønsker at finde en måde at tilgive, kan du læse mere om de kurser, som tilbydes hos Institut For Sorg. Læs mere her.